登錄    注(zhu)冊(ce)
當(dang)前位置(zhi)︰首頁 > 互動 > 網(wang)上調查(cha)

三明市工業和信息化局“新(xin)型冠狀病(bing)毒疫(yi)情(qing)對工業經濟運行影響(xiang)...

調查(cha)時間︰2020-02-19 到 2020-02-19      狀態︰{{'2020-02-19'status('<font color="#F15B1A">進行中(zhong)</font>','<font color="#444CCC">已結束</font>')html}}

2019年度三明市直機關績(ji)效管理公眾評議(yi)網(wang)絡測(ce)評

調查(cha)時間︰2020-02-19 到 2020-02-19      狀態︰{{'2020-02-19'status('<font color="#F15B1A">進行中(zhong)</font>','<font color="#444CCC">已結束</font>')html}}

我市校園足球的健康(kang)發展(zhan)問(wen)卷調查(cha)

調查(cha)時間︰2020-02-19 到 2020-02-19      狀態︰{{'2020-02-19'status('<font color="#F15B1A">進行中(zhong)</font>','<font color="#444CCC">已結束</font>')html}}

道(dao)路交通安全調查(cha)問(wen)卷

調查(cha)時間︰2020-02-19 到 2020-02-19      狀態︰{{'2020-02-19'status('<font color="#F15B1A">進行中(zhong)</font>','<font color="#444CCC">已結束</font>')html}}

勞(lao)動保障監察“雙隨機”抽查(cha)工作知曉(xiao)度問(wen)卷調查(cha)

調查(cha)時間︰2020-02-19 到 2020-02-19      狀態︰{{'2020-02-19'status('<font color="#F15B1A">進行中(zhong)</font>','<font color="#444CCC">已結束</font>')html}}

我市中(zhong)小企業經營發展(zhan)現狀調查(cha)問(wen)卷

調查(cha)時間︰2020-02-19 到 2020-02-19      狀態︰{{'2020-02-19'status('<font color="#F15B1A">進行中(zhong)</font>','<font color="#444CCC">已結束</font>')html}}

關于(yu)大氣污染防治工作公眾滿意度調查(cha)問(wen)卷

調查(cha)時間︰2020-02-19 到 2020-02-19      狀態︰{{'2020-02-19'status('<font color="#F15B1A">進行中(zhong)</font>','<font color="#444CCC">已結束</font>')html}}

{{error}}

杏彩计划{{ el.title html truncate(80) }}

調查(cha)時間︰{{ el.btime date('yyyy-MM-dd') }} 到 {{ el.etime date('yyyy-MM-dd') }}      狀態︰{{el.etime status('<font color="#F15B1A">進行中(zhong)</font>','<font color="#444CCC">已結束</font>')html}}

爱乐透彩票 | 下一页